КВИТКИ ПО ТЕЛЕФОНУ ТА ОНЛАЙН

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг онлайн бронювання та продажу автобусних квитків
 
Дата затвердження: 01 вересня 2023р.

 
Цей Публічний договір (далі за текстом - “Договір”) визначає порядок надання та отримання послуг бронювання та продажу квитків, регулює відносини між Посередником, Кінцевим споживачем, Перевізниками та  Виробниками/надавачами/власниками  сторонніх систем бронювання та продажу. В розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.
Перед користуванням сайту, будь ласка, ознайомтеся з Договором.
Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту і важливу інформацію і застереження про надання послуг, які ви можете отримати за допомогою цього Сайту. Ви погоджуєтесь самостійно ознайомлюватися з цим Договором перед кожним використанням Сайту. Якщо Ви не згодні з викладеними в Договорі умовами, будь ласка, не використовуйте сайт https://busbilet.com.ua/.
Договір публічної оферти, правила і умови можуть змінюватися без попередження. Зміни в договорі публічної оферти, правилах і умовах набирають чинності з моменту їх публікації на сайті.
Здійснення Вами бронювання та/або оплати квитка є свідченням Вашого безумовного акцепту договору публічної оферти та погодженням з правилами та умовами, визначеними власником Сайту.
Якщо у вас виникають питання щодо використання цього Сайту, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки:
Телефон: +380675592885
E-mail: busbilet2016@gmail.com
 
 У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
Кінцевий споживач – фізична або юридична особа, яка безпосередньо використовує послугу, роботу, товар, програмне забезпечення тощо, реалізоване/продане за допомогою Системи бронювання та продажу.
Посередник – Фізична особа-підприємець Кізлівська Ірина Михайлівна (ідентифікаційний номер: 3111408741), яка належним чином зареєстрована та надає послуги з бронювання та інші, пов’язані з цим послуги. Посередник здійснює посередницьку діяльність з бронювання квитків на міжнародні автобусні рейси, надання інших послуг з бронювання та пов'язана з цим діяльність.
Перевізник/и – юридична особа чи фізична особа – підприємець, яка надає послуги з перевезення пасажирів та багажу будь-яким транспортом.
Виробники/надавачі/власники – господарюючі суб’єкти, які є первинними творцями послуги, роботи, товару, програмного забезпечення, що реалізується/продається за допомогою Системи бронювання та продажу.
Квиток (у тому числі і електронний квиток) - проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в Системі бронювання та продажу (СБП) – комп’ютерній програмі для он-лайн бронювання та продажу проїзних документів (квитків) на будь-який вид транспорту, готельних номерів, страхових полісів та інших послуг прямо або опосередковано пов’язаних із переміщенням в просторі, права на використання якої належить ФОП Кізлівська І.М.  
Система бронювання та продажу (СБП) – комп’ютерна програма для он-лайн бронювання та продажу проїзних документів (квитків) на будь-який вид транспорту, готельних номерів, страхових полісів та інших послуг прямо або опосередковано пов’язаних із переміщенням в просторі, права на використання якої належить ФОП Кізлівська І.М.  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Посередник здійснює господарську діяльність за допомогою інтернет-сайту домену https://busbilet.com.ua/.
Зазначений Договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) Посередника. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Покупцем. Цей Договір може бути укладений (акцептований) Кінцевим споживачем шляхом подачі заявки на бронювання та/або купівлю послуги міжнародного автобусного перевезення і здійснення оплати на користь Перевізника. Здійснюючи бронювання та/або купівлю Квитка, Кінцевий споживач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, згоден і приймає умови даного Договору.
          Кінцевий споживач та Посередник обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене: 
 
1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах, визначених цим Договором, Посередник зобов'язується забезпечити надання Кінцевому споживачу послугу з пошуку відповідного Перевізника, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Кінцевим споживачем, формування стиковок різних Перевізників, укладення договору перевезення (шляхом бронювання Квитка), оформлення квитків різних Перевізників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Кінцевого споживача , сервісне обслуговування Кінцевого споживача, у тому числі підтримку Кінцевого споживача, додаткові послуги за запитами Кінцевого споживача, а також попередньої оплати Квитка коштами отриманими від Кінцевого споживача (далі Послуги), а Кінцевий споживач зобов'язується оплатити надані послуги безпосердньо Посереднику.
1.2. Кінцевий споживач планує скористатися послугами з бронювання квитків на міжнародні та внутрішні автобусні перевезення.
2.    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 2.1. Кінцевий споживач відповідно до умов цього Договору має право:
2.1.1. Отримати послуги за Договором;
2.1.2. Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Перевізника;
2.1.3. Повернути Квиток, на умовах визначених Перевізником та/або ФОП Кізлівська І.М.;
2.1.4. Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу ФОП Кізлівська І.М.
2.2. У випадку завдання моральної шкоди Кінцевий споживачу, діями або бездіяльністю ФОП Кізлівська І.М., сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу ніж вартість Квитка.
ЗАУВАЖТЕ, що деякі Перевізники, зобов’язують здійснити обмін та/або повернення квитка виключно у касі автостанції без можливості повернення коштів, через сайт або в офісі партнера ФОП Кізлівська І.М., де проводилась оплата. Умови такого обміну та/або повернення наведені у Квитку.
2.3. Кінцевий споживач зобов’язаний:
2.3.1. Здійснити попередню оплату Квитка, у 100 % вартості вказаній на сайті, або забронювати його, згідно з Правилами бронювання квитків;
2.3.2. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка;
2.3.3. Завчасно, мінімум за 30 хв. до відправлення автобуса, прибути до місця відправлення;
2.3.4. Повідомити ФОП Кізлівська І.М. про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;
2.3.5. Ознайомитись з умовами повернення Квитка;
2.3.6. Зв’язатись з ФОП Кізлівська І.М. до моменту оплати Квитка, у випадку відсутності, умов повернення придбаного Квитка обраного Перевізника на Сайті.
2.4. ФОП Кізлівська І.М. має право:
2.4.1. Діяти від імені Перевізника, в межах повноважень визначених договірними відносинами;
2.4.2. Укласти договір перевезення між Кінцевим користувачем та Перевізником, на умовах та в спосіб визначений Перевізником;
2.4.3. Встановити та отримати додаткову винагороду з Кінцевий споживача, за додатково надані сервіси та/або послуги;
2.4.4. ФОП Кізлівська І.М. має право записувати телефонні розмови з Кінцевим споживачем у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Кінцевого споживача та/або необхідності повідомити Кінцевому  споживачу та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою сервісу ФОП Кізлівська І.М. та/або Сайту.
 2.5. ФОП Кізлівська І.М. зобов’язана:
2.5.1. Вчасно повідомити Перевізника про придбаний Квиток, і додаткові послуги оплачені Кінцевий споживачем;
2.5.2. Надіслати Кінцевому споживачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Перевізником;
2.5.3. Переказати кошти отримані від Кінцевого споживача, в якості оплати Квитка, на розрахунковий рахунок Перевізника;
2.5.4. Повідомити Кінцевому споживачу, про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Перевізника);
2.5.5. Повідомити Кінцевому споживачу, про зміну або скасування рейсу (у випадку надходження такої інформації від Перевізника);
2.5.6. Прийняти звернення від Кінцевого споживача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Перевізнику;
2.5.7. Своєчасно повідомити Кінцевого споживача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення Перевізнику про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу ФОП Кізлівська І.М.).
2.6. ЗАУВАЖТЕ, ФОП Кізлівська І.М., надає відповідь на звернення, способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Кінцевого споживача) здійснюватися не буде.
3.    РОЗРАХУНКИ
3.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в будь-якій валюті відповідно до вимог національного законодавства України, у безготівковій формі.  
3.2. Кінцева вартість Об’єкту продажу,  що реалізує Кінцевий споживач складається із безпосередньої вартості встановленої її виробником/надавачем/власником, сервісного збору встановленого Посередником, сервісного збору платіжних систем, сервісного збору Сторонніх систем бронювання та продажу через які Посередник отримує Об’єкт продажу для подальшої його  реалізації.  
3.3. Витрати, пов’язані із розрахунком з Посередником: сервісний збір або відсотки за користування  платіжними системами, різниця під час конвертації валюти різних держав, сервісний збір інших систем бронювання та продажу тощо, Кінцевий споживач несе самостійно.
3.4.  Кошти отримані Кінцевим споживачем понад кошти, що належать до перерахування Посереднику, належать Кінцевому споживачу і залишаються в його розпорядженні.  
3.5. Кошти, що надходять Посереднику за мінусом винагороди, підлягають подальшому перерахуванню у відповідності до існуючих зобов’язань, мають статус транзитних та не впливають на визначення їх фінансового результату.
3.6. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.
4. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Кінцевий споживач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при бронюванні та/або придбанні Квитка правдиві, і Кінцевий споживач має право вказати їх при бронюванні та/або придбанні Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:
1.    передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
2.    додаткового інформування Кінцевого споживача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
3.    подальшої обробки замовлень Кінцевий споживач;
4.    отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку порушення умов Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.5. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі спричинені цим збитки, в тому числі втрачену вигоду в порядку, передбаченому діючим законодавством України в розмірі документально підтверджених збитків та упущеної вигоди.
5.6. Кінцевий споживач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Перевізника та Договору і правил використання Сайту.
5.7 Кінцевий споживач несе одноосібну відповідальність, у зв'язку з нездатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
5.8. ЗАУВАЖТЕ, даний Договір регулює виключно умови бронювання та/або придбання обраного Користувачем Квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору Перевезення.
 
6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
6.1. Сторони надають згоду одна одній на збір, обробку та передачу персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Замовник з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Виконавцем, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства про захист персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вживати необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та (або) іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено, або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
 
7.  ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), за які Сторони не відповідають і які заважають Сторонам виконувати свої обов’язки за цим Договором.
Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
7.2. Про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторона, для якої виникли ці обставини, зобов’язана у будь-якій формі повідомити іншу сторону, але не пізніше 3-х робочих днів з дати настання таких обставин. Невиконання даної умови позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини (обставинами непереборної сили).
7.3. Сторони домовилися про те, що початок і тривалість дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується Сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональною ТПП.
7.4. При підтвердженні вказаним Сертифікатом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), строк виконання обов’язків продовжується на строк дії цих обставин.
7.5. У випадку, коли форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить по це іншу сторону не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7.6. Якщо Сторона не повідомить або своєчасно не направить повідомлення, передбачене в п.7.2, то вона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, які були нею понесені.
7.7. Якщо обставини, настали, перераховані в п.7.1, і їх наслідки продовжують діяти більше двох місяців, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення альтернативних способів виконання цього Договору.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із захистом, дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються діючим законодавством України та цим Договором.
8.2. Усі спори, що виникають із даного Договору, розв’язуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.
 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє протягом одного календарного року.
9.2. Якщо за 30 днів до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір щодо його розірвання, договір вважається автоматично пролонгованим на тих самих умовах на кожний наступний календарний рік. Кількість пролонгацій цього Договору необмежена.
10. ГАРАНТІЇ СТОРІН
11.1. Здійснюючи покупку через Сайт Кінцевий споживач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.
11.2. Кінцевий споживач погоджується сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебетними картками або іншим дозволеним методом оплати.
11.3. Кінцевий споживач погоджується сплатити всі визначені ФОП Кізлівська І.М. кошти у разі якщо платіж не здійснено, повернуто або відхилено банком Кінцевий споживача.
11.4. ФОП Кізлівська І.М., здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка, у відповідності до умов і обов’язків, визначених Перевізником.
11.5. ФОП Кізлівська І.М.,  зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетні картки за підозрілу активність.
11. АВТОРСЬКІ ПРАВА
12.1. Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими знаками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить ФОП Кізлівська І.М., а також третім особам, які дали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили ФОП Кізлівська І.М.  матеріалами у інший спосіб. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо захисту інтелектуальних прав. Сайт зареєстрований, як спільна робота, згідно з чинним законодавством, яке стосується авторського права, координація, розташування і оновлення Змісту захищені авторським правом.
12.2. Кінцевому споживачу слід виходити з того, що весь Зміст Сайту захищено авторським правом, якщо інше не обумовлено, і Кінцевий споживач не може використовувати Сайт у спосіб, відмінний від зазначеного в Договорі та Правилах, або без отримання на те згоди ФОП Кізлівська І.М.
12.3. ФОП Кізлівська І.М.  не дає гарантій і запевнень в тому, що використання Кінцевим споживачем матеріалів, представлених на Сайті не складе порушення прав третіх сторін. Всі товари, послуги, програми та технології, опис яких наведено на Сайті можуть бути об'єктом інших прав власності (включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на торговельні знаки і патентні права), що належать ФОП Кізлівська І.М.  ФОП Кізлівська І.М.  залишає за собою право докладно не обумовлювати їх в даному Договорі.
12.4. Кінцевий споживач визнає і погоджується, що не отримує жодних прав інтелектуальної власності, коли користується, завантажує або роздруковує захищений авторськими правами матеріал. Будь-яка спроба несанкціонованого порушення права ФОП Кізлівська І.М.  у зв'язку із Змістом сайту, як і будь-яка спроба нашкодити системі безпеки сайту, або використовувати Зміст сайту в цілях, не передбачених правовласником є порушенням законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативних актів про конфіденційну і відкриту інформацію, а також інших правових норм і положень.
12.5. Будь-які продукти, послуги, програми та технології, які описуються в будь-якому документі, розміщеному на цьому сайті, можуть служити предметом інших прав інтелектуальної власності, що належать ФОП Кізлівська І.М.
12.6. Жоден елемент змісту Сайту не повинен розумітися, як надання ліцензії або права, в порядку презумпції, позбавлення права, заперечення або інше, у тому числі, але не обмежуючись, права на використання яких-небудь товарних знаків, показаних на Сайті, без виданого в письмовій формі дозволу ФОП Кізлівська І.М.  або третьої сторони, яка є власником зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або будь-якого іншого матеріалу, розміщеного на Сайті не допускається.
12. ІНШІ УМОВИ
13.1. Номер Договору відповідає номеру придбаного Користувачем Квитка.
13.2 .Датою укладення Договору, є дата здійснення платежу, в рахунок обраного Квитка.
13.3 У всьому іншому, що не передбачене Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
13.4. Договір є цілісним документом призначеним для Користувача і має переважаючу юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між сторонами.
13.5. За відсутності у Сторін документів, листів, актів тощо у письмовій формі, при здійсненні правовідносин визначених цим Договором, можуть бути враховані їх електроні копії якщо вони направлені/отримані на електронні засоби зв’язку визначені цим Договором та наявне підтвердження їх отримання.
13.6. Основний канал комунікації між ФОП Кізлівська І.М.  і Кінцевим споживачем - повідомлення електронними листами, за допомогою месенджерів або публікації на сайті. Кінцевий споживач погоджується з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі Відповідають тим же юридичним вимогам, що і у паперовому вигляді.
13.7 Кінцевий споживач погоджується з тим, що всі повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі відповідають тим же юридичним вимогам, що і у паперовому вигляді.
 
 

Помилка

Ок
Відміна
Ок